Welkom!

Hartelijk welkom op de website van het Talent Ontwikkelingscentrum. Wij bieden de opleidingen Nederlandse taal en Rekenen niveau 1F aan voor laaggeletterden. 

Het Talent Ontwikkelingscentrum heeft als doel om de deelnemers te helpen met het verbeteren van het taal- en rekenniveau, zodat het functioneren in de samenleving en het bedrijfsleven makkelijker wordt. Zowel thuis als op de werkvloer kan dit grote problemen opleveren. Denk hierbij o.a. aan:

  • het niet kunnen lezen van belangrijke brieven; 
  • formulieren invullen;
  • solliciteren;
  • veiligheidsinstructies niet kunnen lezen op werk. 

Maar denk hierbij ook aan de dingen die men snel vergeet, zoals het voorlezen aan (klein)kinderen of reizen met het openbaar vervoer. 

Wij verzorgen deze opleidingen onder begeleiding van passievolle en kwalitatief goede docenten op een leerzame locatie in het noorden van Nederland. 

Voordat de opleiding start vindt er een intake plaats met de deelnemer.  Wij kunnen op deze manier de juiste invulling geven aan het opleidingstraject.

Als men daarna voor 2F gaat en ook dit diploma behaalt is er de mogelijkheid om toegelaten te worden tot een MBO opleiding. 

Mocht u meer informatie willen, dan zijn we u graag van dienst en kunt u ons bellen op: 050-7210925 of mailen naar: info@talent-ontwikkelingscentrum.nl