Rekenen 1F

Deze opleiding is geschikt voor het verbeteren van uw rekenniveau naar 1F. 
Wanneer u niveau 1F beheerst kunt u:

 • Eenvoudige getallen, bewerkingen en symbolen correct noteren en gebruiken.
 • Getallen lezen en uitleggen
 • Hoofdrekenen
 • Hoofdbewerkingen uitvoeren
 • Berekeningen uitvoeren
 • De rekenmachine op juiste wijze gebruiken.
 • Eenvoudige berekeningen uitvoeren, ook met procenten en verhoudingen.
 • Eenvoudige meetinstrumenten gebruiken en aflezen
 • Een gevoel ontwikkelen voor standaardmaten.
 • Namen van meetkundige figuren en begrippen gebruiken
 • Eenvoudige tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken.  

Wanneer u deze opleiding hebt voltooid, kunt u met een erkend diploma aantonen dat u Rekenen, niveau 1F beheerst.

Enkele belangrijke voordelen:

 • Meer zelfvertrouwen
 • Kans op stijging van de arbeidsproductiviteit 
 • Kans op betere arbeidsmarktpositie
 • Kans op verhoging van het arbeidsinkomen
 • Zelfstandig formulieren invullen 
 • Zelfredzamer en onafhankelijker