Voor wie

Laaggeletterdheid en alfabetisering groeit nog steeds. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Dit kost Nederland ongeveer 1 miljard euro per jaar. Door middel van scholing willen we dit graag verminderen, zodat laaggeletterden zelfstandig worden en weer mee kunnen doen in de samenleving. 

De opleiding Nederlandse taal 1F is geschikt voor iedereen die in Nederland is opgegroeid en moeite heeft met de Nederlandse taal. Deelnemers moeten wel gealfabetiseerd zijn en taken kunnen uitvoeren rond concrete en bekende onderwerpen, binnen hun vertrouwde leef-, werk- en leeromgeving. De opleiding Rekenen 1F is geschikt voor iedereen die een rekenachterstand heeft opgelopen. 

Op moment zijn er meer dan 700.000 laaggeletterde werknemers in Nederland aan het werk. Ook voor deze werknemers is scholing voor Nederlands en Rekenen erg belangrijk, zodat ook zij in de toekomst o.a.

  • de veiligheidsinstructies kunnen lezen;
  • bestelformulieren kunnen invullen;
  • werkbonnen voor opdrachtgevers kunnen invullen;
  • cursussen kunnen volgen.